Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Investment
你不理財,財不理你!想追求財富自由別光說不做,3個動作有效養成理財習慣

你不理財,財不理你!想追求財富自由別光說不做,3個動作有效養成理財習慣

每當過了跨年活動,就意味著新年度的到來,大家又紛紛開始在網路分享許多新年新希望,但請問這是第幾年做這樣的「新年儀式」了?又有幾項曾實現過了?之所以會這麼說,來自於多年來所累積的財務諮詢互動結果。

「如果再亂買網拍就剁手指。」若真的這麼做,你可能早領殘障手冊了。

「今年要努力戒掉每天喝手搖飲的壞習慣。」結果還是不敢紀錄一年到底花了多少錢在飲料上。

「我要認真學習如何才能穩健地投資。」沒想到一起風,還是短線暴衝;一個浪,打回岸上。

看似理財上不起眼的每一件「小事」,卻會因為時間的堆疊而膨脹,演變成理財上需迫切調整的「大事」!無論新年新目標是設定想戒除的壞習慣,還是想培養的好習慣,與其設定並期盼在接下來的這一年的某一天能完成,倒不如將其分拆成12個月、甚至是52週。嘗試從小的目標開始執行,一旦達成了,有了成就感,也才有持續挑戰下一關的動力!

理財有如闖關的遊戲,每一關都有著不同的挑戰,其關鍵除了執行力外,也需要心智、觀念上的配合,才有機會順利闖關成功。

就拿「存錢」這件事來說好了,千萬別再設定「變成有錢人」這樣夢幻般的結果,而是自己的銀行帳戶在今年能存下多少錢,例如,希望到年底能存到12萬元,我們至少每個月就要努力存下1萬元、甚至每週要存入2,500元、每天要存下360元之類的。若覺得有難度,那就再向下調整金額就是了,倒也不用覺得尷尬,畢竟理財及生活是個人的事,每個人的狀況不同,不需要與他人做過多的比較,目標當然也就屬於客製化,並沒有一定的理財標準公式。

「那該如何設定投資的目標呢?執行上應該就比存錢來的相對複雜了吧?」

首先,對投資而言,一年的投資目標算是相對短期的時間,不該設定可能的獲利金額(畢竟沒人想虧錢,而且誰不想賺愈多愈好?),而是設定投資該確實做好哪些功課的目標才對!

有3點建議供各位參考:
1.確認今年能提撥多少閒置資金在投資這件事情上,避免因資金需求而不得不將投資變現。
2.充分了解目前手上的投資商品,避免因市場上的風吹草動而造成心神不寧。
3.找到一個屬於自己的投資策略,不僅能降低市場上的波動,投資的同時也不會影響工作或生活。

當存錢、投資這類理財項目能養成習慣,甚至能透過網路銀行、投資平台的設定而自動儲蓄、扣款,就會發現其實理財的每個動作一旦上了能自動運行的軌道,其實還挺枯燥的,但這不也是我們所盼望的嗎?

或許你會好奇問我,為何都針對財務上的目標設定,而沒有其他方面的。但讓我們靜下來想想,其實不少目標都是建立在金錢之上,當財務的基礎穩固了,想要的生活品質,期待的吃喝玩樂也才有實現的可能。而很多生活習慣、工作態度的調整,卻也同步影響著未來財務的多寡。談錢,其實一點也不俗氣,而是一種勇敢面對的態度!

想睇更多片可以 Subscribe同埋Follow我哋


借定唔借,還得到先好借!呢啲都係我既個人觀點,唔係投資建議,投資有風險!大家要獨立思考!

可以follow埋Instagram: https://www.instagram.com/cheery.investment/

想睇更多片可以 Subscribe我哋

如果你鍾意我哋啲片,  不妨可以請我地喝杯咖啡☕️: https://www.airwallex.com/pay/hk/link/8c1e2bad78a8

作者

admin